Ważne

Sprawdzenie należności za bieżący miesiąc jest możliwe po

zalogowaniu

na prywatne konta

W ramach czesnego oferujemy:

 • praca dydaktyczna
 • rytmika i umuzykalnienie
 • angielski
 • plastyka i rozwijanie zdolności twórczych
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Savoir-vivre
 • ogrodnictwo
 • kuchcikowo
 • konsultacje logopedyczne
 • opieka psychologiczna
 • mały majsterkowicz
 • kinezjologia edukacyjna
 • bajkoterapia
 • gimnastyka według metody Denisona
 • teatrzyki i koncerty
 • imprezy wewnętrzne np. bale karnawałowe, spotkanie z Mikołajem, itp.


Cennik naszych usług

Czesne w roku szkolny 2015/2016 wynosi 600 złotych miesięcznie i jest opłacane z góry do piątego dnia każdego miesiąca.

Wpłaty przyjmowane są w formie przelewu na konto, ale możliwa jest również płatność gotówką. Przedszkole zobowiązuje się nie zmieniać wysokości czesnego do dnia 31 sierpnia 2016.

Przedszkole zapewnia w ramach wyżywienia: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Posiłki przygotowuje dla nas specjalizująca się w żywieniu dzieci firma cateringowa, z którą współpracujemy od lat. Posiłki są prawidłowo zbilansowane, uwzględniają zapotrzebowanie na energię dzieci w wieku przedszkolnym, zawierające odpowiednią ilość wszystkich niezbędnych składników odżywczych, zalecaną porcję warzyw i owoców oraz co ważne mają ograniczony udział sodu i cukru w porównaniu ze zwyczajowymi jadłospisami realizowanymi w innych placówkach wychowawczo-oświatowych. Szczegółowy opis

Przy zapisie pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 600 zł

Opłata stała pokrywa pobyt i opiekę dziecka w przedszkolu w godzinach od 7:00 do 18.00. Obejmuje ona również opiekę pedagogiczną i udział dziecka we wszystkich zajęciach organizowanych w przedszkolu. Za wybrane zajęcia dodatkowe rodzice płacą raz w miesiącu. Opłaty za zajęcia dodatkowe nie są zwracane w przypadku nieobecności dziecka. Wyjątkiem są tu zajęcia z Logopedii ponieważ są to zajęcia indywidualne za które Rodzic płaci na koniec miesiąca za faktycznie odbyte zajęcia. Informacje dodatkowe.

Wychodząc na przeciw problemom dużych Rodzin postanowiliśmy włączyć się do programu „Karta Dużej Rodziny 3+" w Gminach Jabłonna, Legionowo i Wieliszew. Rodziny z trojgiem i więcej dzieci, które będą chciały zapisać do nas Swoje pociechy mogą liczyć na 15% zniżki od ceny zajęć dodatkowych.