Wizja Przedszkola

Wychowankowie naszego przedszkola wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, pozwalające im sprostać stawianym wymaganiom nie tylko w zakresie edukacji, ale także całokształcie przyszłego życia, bowiem:

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Robert Fulghum

Absolwent Przedszkola WS:

  1. Potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
  2. Posiada umiejętności z zakresu samoobsługi, zaradności życiowej oraz życia w grupie na miarę posiadanego potencjału.
  3. Potrafi współpracować z drugim człowiekiem.
  4. Preferuje prawdę i dobro.
  5. Jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych.
  6. Jest komunikatywny na miarę swoich umiejętności.
  7. Jest asertywny, tolerancyjny, przejawia empatię oraz szacunek wobec osób słabszych i posiadających mniejsze możliwości rozwojowe.
  8. Ma adekwatną samoocenę, zna swoje możliwości i wie na co go stać.
  9. Potrafi podporządkować się ogólnie przyjętym normom społecznym i etycznym. Zna swoje mocne strony i dostrzega je w innych.
  10. Jest odpowiedzialny za swoje czyny.