Ramowy program dnia

  • 07:00 – schodzenie się dzieci, czas na zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, kontakty indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków, zabawy i ćwiczenia ruchowe
  • 08:00 – przygotowanie do śniadania, sprzątanie zabawek, mycie rąk, śniadanie
  • 09:00 – zajęcia dydaktyczne, programowe, zorganizowane przez nauczyciela z zakresu aktywności poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej
  • 10:30 – drugie śniadanie
  • 11:00 – zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki
  • 12:30 – przygotowanie do obiadu, mycie rąk, obiad
  • 13:30 – relaksacja, odpoczynek, czytanie bajek, zabawy wyciszające przy muzyce, swobodne zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie
  • 15:00 – przygotowanie do podwieczorku, sprzątanie zabawek, mycie rąk, podwieczorek
  • 16:00 – indywidualne kontakty nauczyciela z dzieckiem wspierające rozwój, swobodne zabawy dzieci w sali lub ogrodzie, rozchodzenie się dzieci do domów
  • 18:00 – zakończenie pracy przedszkola